Wielka Bitwa, Znacząca Rocznica, Skromne Obchody - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Wielka Bitwa, Znacząca Rocznica, Skromne Obchody

Trudna sytuacja ekonomiczna miejscowych przedsiębiorców, zamknięty budżet urzędu gminy w Dębem Wielkim oraz mała świadomość historyczna mieszkańców Gminy Dębe Wielkie, Halinów, Wiązowna i Stanisławów były zapewne przyczyną tak skromnych obchodów 180 lecia Bitwy pod Dębem Wielkim z 1831 roku. Pamięć o bitwie, która swoim zasięgiem ogarnęła wymienione terytoria, która zaangażowała ponad 2000 miejscowej ludności, która krzepiła serca Polaków w czasach rozbiorowych żyje w teraźniejszej świadomości dzięki kilu osobom. Na ich czele stoi niewątpliwie pan Jan Majszyk, mieszkaniec Dębego. Prawdziwy lokalny patriota. To dzięki niemu pamięć historyczna dociera do coraz większej liczby naszych rodaków.

Obchody po raz pierwszy odbyły się również w gminie Halinów. Nie bez przyczyny, gdyż główny atak polskiej armii rozpoczął się na terenach dzisiejszej gminy Halinów. Wojska stacjonowały w Cisu, Wielgolesie, dowódca gen. J. Skrzynecki w dworze w Brzezinach, inni przywódcy powstania w pałacu w Okuniewie.

26 marca 2011 roku w centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu odbyło sie kolejne spotkanie z historią naszych okolic. W spotkaniu po za gospodarzem obiektu udział wzięli:

Pan Jan Majszyk, który zaprezentował swoją nową publikację ( Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego ) popełnioną przy współudziale Pana Bogdana Kucia. Opowiedział o pracy nad książką, o odkłamywaniu historii, o minionych oraz planowanych wspomnieniach tego ważnego dla losów Polski wydarzenia .

Członkowie MSHE – pani Anna Szulim, Panowie Rafał Bieliński, Robert Wyrostkiewicz, Robert Kobrzak, którzy opowiedzieli o swojej pracy w kontekście powstania listopadowego, o gromadzonych pamiątkach i o planowanym otwarciu muzeum ziemi Okuniewskiej.

Pan Grzegorz Witkowski oraz małżeństwo Państwa Ostrowskich – pasjonaci historii Brzezin i Wielgolasu. Opowiedzieli o swojej pracy odtwarzającej przeszłość naszych okolic.

Artiom Czernyszew, historyk, doktorant UJK, który wygłosił wykład pod tytułem „LOSY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH 1830 r. NA ZESŁANIU NA SYBERII”.

Główne obchody pamiątki bitwy pod Dębem Wielkim odbyły sie 27 marca 2011 w Dębem Wielkim. Po uroczystej mszy świętej, w której udział wzięli żołnierze żandarmerii wojskowej, przy zespole szkół odbyła się wystawa sprzętu wojskowego ŻW, wystawa zbiorów MSHE, oraz wojskowy poczęstunek. Po terenie wystawy przechadzały się sie postacie w umundurowaniu i ubraniach z czasów Powstania Listopadowego. Można było szczegółowo zbadać wozy bojowe ŻW, a także potrzymać w rękach muszkiet pamiętający czasy bitwy pod Dębem Wielkim. Nad wszystkim czuwał Pan Jan Majszyk, którego książka cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem.

Pozostaje nadzieja, że kolejne obchody bitwy będą organizowane z większym rozmachem. Że nie ograniczą się tylko do Dębego W. Może Wójtowie i Burmistrzowie naszych miejscowości, z których niektórzy posiadają wykształcenie historyczne zaplanują takie obchody w swoich budżetach. Może już za rok zorganizują rekonstrukcję bitwy lub chociaż jej makietę. Póki, co obchody w Dębem przeszły do historii, a o obchodach 100 lecia Halinowa jakoś niewiele słychać. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie będziemy chcieli pamiętać własnej historii, to będziemy musieli poznawać historię innych. Oby nigdy do tego nie doszło.

[artykuł pochodzi ze strony www.kurierskruda.pl]

Dodaj komentarz

Post Navigation