Spotkanie kierunkowe MSHE - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Spotkanie kierunkowe MSHE

9 czerwca odbyło się spotkanie członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”, na którym omówiono dotychczasową działalności, uregulowano sprawy organizacyjne oraz przede wszystkim przedyskutowano realizowaną właśnie przez Stowarzyszenie inicjatywę wpisująca się w zakres archeologii pól bitewnych (Olszynka Grochowska) oraz zadecydowano o realizacji w przyszłości kolejnej tego typu inicjatywy – poszukiwania zrzutów dla Armii Krajowej z 1943 w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Członkowie MSHE uznali te dwie inicjatywy za priorytetowe, przy czym zgodzili się, że nie należy zaniedbać dotychczasowej formy działalności jaką prowadzi MSHE (szkolenia, restauracja miejsc pamięci, kontakty z organizacjami rządowymi i samorządowymi, organizacja wystaw, prelekcji itd.).

Redakcja strony „Exploratorzy.pl”

Galeria zdjęć:

Dodaj komentarz

Post Navigation