MSHE śladami Celtów - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

MSHE śladami Celtów

Mieliśmy przyjemność wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych w Nowej Żelaznej pod nadzorem Pani Małgorzaty Cieślak-Kopyt. Był to drugi sezon badań tej okolicy. Zostało odkrytych wiele grobów popielnicowych w tym 3 całe. Jeden grób tzw ,,rowkowy” identyfikowany jest jako kulturowo nawiązujący do osadnictwa celtyckiego.

W centralnej jego części znajdował się m.in. podwójny grób popielnicowy zawierający szczątki trzech osób, w tym popielnicę z pochówkiem kobiety z dzieckiem. Pochówek ten, na podstawie wyposażenia datowano na przełom I i II w n.e.

Wykopaliska zostały zakończone z ostatnim dniem lipca.

Fot.: www.facebook.com/wykopaliskanowazelazna

Dodaj komentarz

Post Navigation