MSHE oraz odkrycie tajemniczych krypt i grobów - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

MSHE oraz odkrycie tajemniczych krypt i grobów

Poprzedzona roczną kwerendą akcja poszukiwania krypt, trumien i sarkofagów, o których w źródłach pisanych ślad urywa się  1822 r. została zwieńczona sukcesem! Wśród zaginionych pochówków znajdować się miały szczątki wybitnych Polaków z rodu Sapiehów.

pomiary-tomek-i-marcin

Tomek Napłoszek i Marcin Grochowski w trakcie wykonywania pomiarów

– Od 1822 r. nie wiadomo, co działo się z wymienianymi w źródłach pochówkami na terenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach. Ostatnia osoba została tu pochowana pod koniec 1933 roku. Na zdjęciach z zasobów konserwatora zabytków wykonanych w 1967 roku widać jedynie dwie trumny w krypcie pod głównym ołtarzem. Ich liczba się nie zmieniła się aż do dnia dzisiejszego. Stoją tam w łatwo dostępnym pomieszczeniu. Anonimowe… Z przekazów źródłowych wiemy aż o 16 pochówkach ważnych dla tego kościoła postaci… Jednak w końcu udało się nam odkryć nową, nieznaną dotąd kryptę z zabytkowymi trumnami, a może nawet sarkofag – wprowadza nas w opowieść o poszukiwaniu grobów  m.in. przedstawicieli znanego rodu Sapiehów (właścicieli Siemiatycz od 1599 r.) Natalia Andrzejewska z Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”, doktorantka z Wydziału Historyczno – Socjologicznego z Uniwersytetu w Białymstoku.

Adam Sikorski i członkowie MSHE

– Zaginęły bez wątpienia trumny Sapiehów z okresu 1707-1750 oraz 11 księży misjonarzy z lat 1726 – 1827. Poza tym nie mamy trumny hrabiego Ciecierskiego pochowanego tu w pod koniec 1933 roku, o pogrzebie którego dowiadujemy się z Gazety Warszawskiej ,,ABC”. To jedyny jak do tej pory ślad. – dodaje historyk Andrzejewska.

Badania georadarowe pod głównym ołtarzem

– Brak informacji o tym, co stało się z pochówkami właścicieli miasta jak i fundatorów i dobroczyńców kościoła, a także innych znanych osób mających swoje miejsce w historii regionu i kraju zachęciły mnie do rozpoczęcia rok temu kwerendy historycznej – relacjonuje Andrzejewska. – Razem z członkami MSHE oraz dzięki wsparciu technicznego ze strony Roberta Kmiecia, doskonałego operatora georadaru, mogliśmy przystąpić do prac poszukiwawczych, które odbyły się 14 października tego roku – dopowiada historyk pochodząca z regionu siemiatyckiego.

gruzin-wiertlo-2– Inicjatywa odbyła się na mocy decyzji białostockiego konserwatora zabytków, pana Andrzeja Nowakowskiego. Po wykonaniu dokumentacji z badań poszukiwawczych złożony zostanie wniosek o sondażowe badania archeologiczne w krypcie pod starym ołtarzem, gdzie na odczytach georadarowych przypuszczalnie znajdować się może obiekt będący trumną oraz na wejście i udokumentowanie nieznanej dotąd krypty, gdzie po wpuszczeniu małym otworem kamery i oświetlenia uwidoczniły się w pomieszczeniu o sklepieniu łukowym, z nieużywanymi od lat schodami, przynajmniej dwie trumny, w tym jedna prawdopodobnie metalowa, majestatyczna, z bogatymi ornamentami i krucyfiksem – mówi Robert Wyrostkiewicz z MSHE.

– Mam nadzieję, że to odkrycie doczeka się kontynuacji – mówił na miejscu Adam Sikorski z programu „Było nie minęło”.

Kto spoczywa w odkrytych trumnach w nieznanej dotąd krypcie w zabytkowym kościele w Siemiatyczach? Na to pytanie badacze będą próbowali odpowiedzieć za kilka miesięcy.

Badania w siemiatyckim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostały przeprowadzone za zgodą władz kościelnych i konserwatorskich.

– Prace techniczne zostały zrealizowane dzięki Robertowi Kmieciowi (georadar, sonda wizyjna) z programu TVP „Było nie minęło” Adama Sikorskiego (członka MSHE), bez których nie byłoby tego odkrycia. Dziękuję im za pomoc w sposób szczególny – puentuje Natalia Andrzejewskie, kierownik prac poszukiwawczych.

Patronat i wparcie dla inicjatywy wyraził Uniwersytet w Białymstoku.

Jedna z dwóch odkrytych trumien

Udział w akcji wzięli członkowie MSHE.

Szczegółowe informacje o odkryciu ukażą się 18 października br. w tygodniku „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz” (polecamy zakup i lekturę tekstu). http://www.siemiatycze.com.pl

RW

Fot. Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Tekst za serwisem Archeolog.pl

Fotogaleria: http://archeolog.pl/odkryto-tajemnicza-krypte-co-skrywaja-grobowce/

Dodaj komentarz

Post Navigation