Jarmark Okuniewski 2012 w prasie lokalnej - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Jarmark Okuniewski 2012 w prasie lokalnej

Cała prasa lokalna w powiecie mińskim opisała inicjatywę Jarmark Okuniewski 2012, której Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” było współorganizatorem.


 

Dodaj komentarz

Post Navigation