INTERWENCJE MSHE - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

INTERWENCJE MSHE

Interwencja prezesa MSHE ws. kolejnej dewastacji w kamienicy przy Strzeleckiej 8

Cytujemy za pismem prezesa MSHE do m.in. konserwatora zabytków i policji z 14 lipca 2015 r.:

Do

Cezary Piekut – Komenda Stołeczna Policji
Anna Dąbrowska – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Paweł Lisiecki – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
Anna Strzaszyńska – Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu
Odnośnie informacji policyjnej o wszczęciu śledztwa w sprawie dewastacji piwnic dawnej katowni NKWD i WUBP przy Strzeleckiej 8 na warszawskiej Pradze Północ podjętego po moim zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez czyn polegający na wyryciu obok napisów martyrologicznych współczesnego wpisu dewastacyjnego trwale uszkadzającego substancję zabytkową obiektu chronionego prawem oraz informacji z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, że deweloper po zaistniałym fakcie został pouczony o obowiązkach posiadacza zabytku nieruchomego, zawiadamiam o nowych okolicznościach wpisujących się już w długą listę dewastacji miejsca kaźni Żołnierzy Wyklętych i wielu nieznanych nam wciąż ofiar totalitaryzmu komunistycznego, którzy przeżyli piekło w latach 1944-1948 w piwnicach (cele) i na poszczególnych kondygnacjach kamienicy (sale przesłuchań) przy ul. Strzeleckiej 8.

Dzisiaj opublikowałem artykuł prasowy ukazujący Strzelecką 8 (piwnice, czyli 41 pomieszczeń wpisanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków) po zalaniu wodą na skutek – co wynika z moich informacji – niewłaściwego użytkowania miejsca przez pracowników firmy budowlanej wynajętych przez dewelopera.

Proszę o dołączeniu tych wiadomości do posiadanego przez Państwa dossier sprawy i ewentualną interwencję oraz pisemną (mailową)  informację o podjętych krokach.

Zdjęcia w załączniku.

Z poważaniem

Robert Wyrostkiewicz

prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego
„Exploratorzy.pl”

__________________________________________________________________________

Interwencja MSHE w Narewce – komunista patronem polskiej szkoły!

Interwencja Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl” u Ministra Sprawiedliwości doprowadziła do zajęcia się sprawą komunistycznego patrona szkoły podstawowej w Narewce przez radnych tej miejscowości.

Ostatecznie – na skutek działań naszego Stowarzyszenia – zadecydowano o przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców odnośnie pozostawienia lub zmiany patrona szkoły. Jednak wydaje się, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Rada Gminy Narewka nie chcą usunięcia skandalicznego patrona, na którym ciążą podejrzenia o współpracę z Gestapo i który -bez cienia wątpienia – współpracował z sowieckim okupantem pod koniec wojny. Jedynie IPN odpowiedział na pytania prezesa MSHE w sposób zdecydowany i jednoznaczny. Pismo zaś Przewodniczącego Rady Gminy Narewka z 9 stycznia 2014 r. wydaje się skandaliczne! (patrz ostatni załącznik/skan pisma).

Jakie będą dalej losy Szkoły Podstawowej w Narewce im. Aleksandra Wołkowyckiego, komunistycznego donosiciela, który czuł się raczej Białorusinem niż Polakiem? Nie wiadomo. Jednak sprawy nie odpuścimy, nawet gdyby nasze interwencje miały trwać latami! Przy tej okazji, prosimy dziennikarzy, by pytali, jak to możliwe, że ludzie o najczarniejszych życiorysach, na których ciążą podstawne zarzuty o współpracę z Gestapo i NKWD, patronują w polskich placówkach edukacyjnych? Czy kluczem do odpowiedzi jest fakt, że większość mieszkańców Narewki w spisie powszechnym zadeklarowało narodowość białoruską? Tego nie wiemy, ale zdajemy sobie sprawę, że Narewka znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i tolerowanie tak hańbiącej sytuacji poniża organy naszego Państwa, które póki co, wydają się być bezsilne.

Poniżej przedstawiamy wybrane dokumenty w kolejności chronologicznej dotyczące interwencji MSHE w sprawie patrona szkoły w Narewce:

    1. Pismo Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego do Ministra Sprawiedliwości z 23 listopada 2013 r.

 

    1. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 13 grudnia 2013 r. do Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”

 

  1. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Narewka z 9 stycznia 2014 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości
    (do wiadomości Rzecznika Prasowego MSHE)