GMINA RZĄŚNIK: Przywrócili godny wygląd - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

GMINA RZĄŚNIK: Przywrócili godny wygląd

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyszkowa Puszczy Białej i Kamienieckiej oraz pracownikami Nadleśnictwa Pułtusk, 26 października zorganizowało porządkowanie cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Wielątki Folwark.

Akcja była podyktowana troską o zapomnianą i zaniedbaną nekropolię. Inicjatywa wymagała dużego nakładu pracy, której celem było przywrócenie godnego wyglądu tego miejsca.

Inicjatorem akcji był p. Mirosław Powierza, który pierwszy opisał cmentarz wojenny w miejscowości Wielątki Folwark oraz Paweł Kraszewski z Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Exploratorzy.pl

Wystąpiono z oficjalnym pismem do gospodarza terenu – Nadleśnictwa Pułtusk – o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac porządkowych i po przychylnej odpowiedzi przystąpiono do działania. Na cmentarzu zostały wycięte zbędne krzaki, zagrabione liście i wywiezione śmieci. W centralnej części cmentarza ustawiono nowy krzyż, natomiast przy wejściu na nekropolię umieszczono tablicę informacyjną o cmentarzu wojennym. W porządkowaniu cmentarza członków stowarzyszenia wsparli wolontariusze, miłośnicy historii z Wyszkowa oraz pracownicy Nadleśnictwa Pułtusk.

Nekropolia wojenna znajduje się w pobliżu leśniczówki w Wielątkach Folwark. Dopiero po zagłębieniu się w historię tego miejsca można dowiedzieć się, jak wielu żołnierzy różnych narodowości poległo w tej okolicy. Optymizmem napawa fakt, iż większość z uczestników tych prac wyraziła chęć wzięcia udziału w podobnych inicjatywach. Być może w przyszłości, dzięki temu zapałowi, uda się uporządkować pozostałe zapomniane cmentarze z okresu I wojny światowej. Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl wystąpi z oficjalnym pismem do pobliskich szkół z prośbą o opiekę nad tym cmentarzem wojennym. Uważamy, że opieka nad miejscami pamięci w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej dużo lepiej upowszechnia wiedzę o historii Polski.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za wsparcie w akcji porządkowania cmentarza.

Paweł Kraszewski
Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

źródło: Nowy Wyszkowiak
http://www.nowywyszkowiak.pl/250/2976/gmina_rzasnik_przywrocili_godny_wyglad.html

Dodaj komentarz

Post Navigation