Fort Sokolnickiego: Jakie skarby kryje żoliborska studnia? - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Fort Sokolnickiego: Jakie skarby kryje żoliborska studnia?

Badacze z Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego zaczęli przeszukiwanie zabytkowej studni znajdującej się w Forcie Sokolnickiego, jednego z obiektów Cytadeli Warszawskiej. Emocji podczas eksplorowania tego miejsca jest wiele. Na głębokości ok. 7 metrów ukryte są prawdopodobnie kule armatnich pocisków oraz tajemnicze, jeszcze niezidentyfikowane, pudełko.

– Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę Mazowieckiemu Stowarzyszeniu Historycznemu przy przeszukiwaniu studni w Forcie Sokolnickiego. Badanie tego typu miejsc, szczególnie w Warszawie, jest cenne i uzasadnione z każdego punktu widzenia – powiedział Krzysztof Bugla, burmistrz dzielnicy Żoliborz, który był obecny podczas badawczych prac. Dodał, że na Żoliborzu podobnych miejsc, które są warte przeszukania, jest bardzo wiele.

– Jednym z nich, w którym zostaną przeprowadzane prace eksploracyjne będzie bunkier przysypany ziemią znajdujący się na rogu Alei Wojska Polskiego i ul. Felińskiego – poinformował Bugla.

Na wiosnę jego spenetrowaniem zajmie się Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne. Pod uwagę brane jest również zbadanie podziemnego tunelu, łączącego Cytadelę Warszawską z Placem Inwalidów. – Żoliborz ma wiele, takich „smaczków”. Są one bardzo istotne, ponieważ pomagają odkrywać kolejne karty historii tej dzielnicy – podkreślił burmistrz dzielnicy Żoliborz.

– Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do eksplorowania zabytkowej studni w Forcie Sokolnickiego. Na razie badamy ją za pomocą podwodnej kamery, sprawdzając co znajduje się na dnie. Dysponujemy również nurkami, którzy są gotowi do przeszukania studni – mówi Robert Wyrostkiewicz, prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”.

Fort Sokolnickiego powstał w połowie XIX jako obiekt towarzyszący Cytadeli Warszawskiej, dawniej zwaną Cytadelą Aleksandrowską. W okresie rosyjskiego zaboru nazywany był Fortem Siergieja. W czasie drugiej wojny światowej znajdował się tutaj jeden ze szpitali Powstania Warszawskiego.

źródło: warszawa.naszemiasto.pl
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1738603,fort-sokolnickiego-jakie-skarby-kryje-zoliborska-studnia,4583279,id,t,zid.html

Dodaj komentarz

Post Navigation