Exploratorzy.pl - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Exploratorzy.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” zrzesza pasjonatów Mazowsza różnych profesji (od archeologów, historyków, pisarzy, dziennikarzy, prawników na zawodach fizycznych kończąc). Mamy prosty, klarowny cel: wspólnie realizować podróże w głąb historii naszego Regionu poprzez organizowanie wystaw, szkoleń, pokazów, rekonstrukcji, a także poszukiwań terenowych przy współpracy z uprawnionymi do tego jednostkami konserwatorskimi.

Działalność nasza prowadzona jest non-profit. Przy współpracy z samorządami lokalnymi oraz administracją rządową organizujemy różnego rodzaju inicjatywy krzewiące wiedzę o Mazowszu. Widzimy też swoją rolę w dialogu jaki winien być prowadzony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podległymi mu służbami w sprawie zmian przestarzałego polskiego prawodawstwa dotyczącego poszukiwań pamiątek i zabytków historycznych z użyciem przyrządów elektronicznych.

MSHE