Członkowie - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Członkowie

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” z założenia jest organizacją nie nastawioną na intensywną rekrutację członków czy skupienie setek osób mniej lub bardziej zainteresowanych historią, archeologią, kolekcjonerstwem czy detektoryzmem. Chcemy być Stowarzyszeniem elitarnym, wyławiać z tłumu ludzi wyjątkowo wartościowych, pozostać grupą znajomych i zawsze przyjmować w swoje szeregi jedynie tych, którzy mają zapał, chęci i są zdolni do czynu. To jedyne kryterium, ale jakże wymagające. Stąd w Statucie MSHE przewidzieliśmy aż dwóch członków wprowadzających i roczny okres kandydacki, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem do Stowarzyszenia członka kandydata.

Powstaliśmy w 2010 r. jako grupa 20 znajomych. Po pół roku działalności przyjęliśmy jedynie kilku członków. Podczas przeprowadzania inicjatyw MSHE spotkaliśmy ludzi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w Stowarzyszeniu zostając Członkami Honorowymi MSHE. Mam na myśli te oto zacne osoby:

  • Prof. Izabella Galicka, wybitny historyk sztuki, znawca mazowieckich zabytków, autorka wielu prac naukowych oraz aktywnego wykładowcy akademickiego, alpinistka. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Dziale Dokumentacji Naukowej, a następnie przez wiele lat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN) jako inwentaryzator i redaktor Katalogu Zabytków Sztuki dawnego województwa warszawskiego. Autorka wielu opracowań, książek i artykułów naukowych z dziedziny historii sztuki, architektury i urbanistyki. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego wykładowca historii sztuki w Europejskiej Akademii Sztuk. Wspólnie z Hanną Sygietyńską odkryła jedyny w Polsce obraz El Greca, wyobrażający Św. Franciszka (obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach), za co otrzymały z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyże Oficerskie Odrodzenia Polski. Izabella Galicka jest córką prof. Karola Mikulskiego, bohatera „Szpitala przemienienia”, jednej z najlepszych książek Stanisława Lema. Prof. Mikulski sprzeciwił się rozkazowi niemieckich okupantów, żądających od szpitala psychiatrycznego w Gostyninie, listy chorych, którzy mają być przygotowani do eksterminacji. Swój sprzeciw psychiatra zamanifestował popełniając samobójstwo. 
  • Anna Pietraszek, doradca Zarządu Telewizji Polskiej, filmowiec, alpinistka, ekspert od spraw bezpieczeństwa (certyfikaty NATO), kobieta, która jako pierwsza Polka z kamerą w ręku i na pace samochodu GROMU brała udział w akcjach bojowych w Afganistanie. Za swoje filmy została wyróżniona wieloma międzynarodowymi nagrodami. Ania Pierwsza zapewniła nas, że trzyma kciuki za MSHE jeszcze przed oficjalną rejestracją naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
  • Major Waldemar Nowakowski, Powstaniec Warszawski, patriota i antykomunista internowany w okresie PRL (sądził go m.in. Stefan Michnik, przyrodni brat Adama Michnika). Major posiadał wspaniałą i unikatową kolekcję broni, bagnetów, mundurów i wielu pamiątek związanych z burzliwymi dziejami Rzeczpospolitej. Po haniebnej konfiskacie kolekcji przez policję, potraktowaniu majora Nowakowskiego jak bandytę i decyzji sądu o przepadku kolekcji na rzecz Skarbu Państwa mieliśmy zaszczyt wręczyć majorowi dyplom honorowego członkostwa w MSHE. – Jestem zaszczycony, że jestem tu z wami i że jestem członkiem honorowym takiego stowarzyszenia jak wasze – powiedział nam major na spotkaniu MSHE 20 listopada 2010 r. 
  • Adam Sikorski, historyk, dziennikarz, kierowca rajdowy i poeta. który prowadzi w TVP Info program o tematyce historycznej „Było… nie minęło” (MSHE pomogło merytorycznie w przygotowaniu odcinka o mogiłach Powstańców Listopadowych na Olszynce Grochowskiej). W ramach programu red. Sikorski prowadzi poszukiwania mogił żołnierskich, wraków samolotów i innych śladów historycznych. Śledzi również losy tzw. żołnierzy wyklętych. Adam Sikorski jest także autorem słów do większości utworów z dwóch pierwszych albumów Budki Suflera. 
  • Henryk Smętkowski, pasjonata historii, poszukiwacz, znawca tematyki wojennej, konstruktor legendarnego wykrywacza metali, tzw. „Smętka”, dzięki któremu swoją pasje realizowały całe pokolenia detektorystów. Henryk Smętkowski opracowuje właśnie nową wersję tego detektora. 
  • Leszek Wilgat, jeden z najstarszych w Polsce poszukiwaczy, który szukał na terenie pobojowiska grochowskiego w latach 79-81; wspólnie z Henrykiem Smętowskim znaleźli sztandar 59 pułku piechoty. 
  • Pułkownik Włodzimierz Kuźma, który dokumentował kwestie związane z ukrywaniem mienia wojskowego po kampanii wrześniowej. Włodzimierz Kuźma ocalił wiele dokumentów po wrześniu 39, zebrał dużo relacji dotyczących kampanii wrześniowej, prowadził poszukiwania sztandarów wrześniowych i jest autorem wielu publikacji historycznych, a także posiada stopień pułkownika rezerwy i jest doktorem nauk medycznych.
  • Krzysztof Łaziuk, członek stowarzyszenia Colegium Suprasliense, współinicjator ekshumacji powstańców listopadowych w Kopnej Górze