Członkowie - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Członkowie

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” z założenia jest organizacją nie nastawioną na intensywną rekrutację członków czy skupienie setek osób mniej lub bardziej zainteresowanych historią, archeologią, kolekcjonerstwem czy detektoryzmem. Chcemy być Stowarzyszeniem elitarnym, wyławiać z tłumu ludzi wyjątkowo wartościowych, pozostać grupą znajomych i zawsze przyjmować w swoje szeregi jedynie tych, którzy mają zapał, chęci i są zdolni do czynu. To jedyne kryterium, ale jakże wymagające. Stąd w Statucie MSHE przewidzieliśmy aż dwóch członków wprowadzających i roczny okres kandydacki, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem do Stowarzyszenia członka kandydata.

Powstaliśmy w 2010 r. jako grupa 20 znajomych. Po pół roku działalności przyjęliśmy jedynie kilku członków. Podczas przeprowadzania inicjatyw MSHE spotkaliśmy ludzi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w Stowarzyszeniu zostając Członkami Honorowymi MSHE. Mam na myśli te oto zacne osoby:

  • Anna Pietraszek, doradca Zarządu Telewizji Polskiej, filmowiec, alpinistka, ekspert od spraw bezpieczeństwa (certyfikaty NATO), kobieta, która jako pierwsza Polka z kamerą w ręku i na pace samochodu GROMU brała udział w akcjach bojowych w Afganistanie. Za swoje filmy została wyróżniona wieloma międzynarodowymi nagrodami. Ania Pierwsza zapewniła nas, że trzyma kciuki za MSHE jeszcze przed oficjalną rejestracją naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
  • Major Waldemar Nowakowski, Powstaniec Warszawski, patriota i antykomunista internowany w okresie PRL (sądził go m.in. Stefan Michnik, przyrodni brat Adama Michnika). Major posiadał wspaniałą i unikatową kolekcję broni, bagnetów, mundurów i wielu pamiątek związanych z burzliwymi dziejami Rzeczpospolitej. Po haniebnej konfiskacie kolekcji przez policję, potraktowaniu majora Nowakowskiego jak bandytę i decyzji sądu o przepadku kolekcji na rzecz Skarbu Państwa mieliśmy zaszczyt wręczyć majorowi dyplom honorowego członkostwa w MSHE. – Jestem zaszczycony, że jestem tu z wami i że jestem członkiem honorowym takiego stowarzyszenia jak wasze – powiedział nam major na spotkaniu MSHE 20 listopada 2010 r. 
  • Adam Sikorski, historyk, dziennikarz, kierowca rajdowy i poeta. który prowadzi w TVP Info program o tematyce historycznej „Było… nie minęło” (MSHE pomogło merytorycznie w przygotowaniu odcinka o mogiłach Powstańców Listopadowych na Olszynce Grochowskiej). W ramach programu red. Sikorski prowadzi poszukiwania mogił żołnierskich, wraków samolotów i innych śladów historycznych. Śledzi również losy tzw. żołnierzy wyklętych. Adam Sikorski jest także autorem słów do większości utworów z dwóch pierwszych albumów Budki Suflera. 
  • Pułkownik Włodzimierz Kuźma, który dokumentował kwestie związane z ukrywaniem mienia wojskowego po kampanii wrześniowej. Włodzimierz Kuźma ocalił wiele dokumentów po wrześniu 39, zebrał dużo relacji dotyczących kampanii wrześniowej, prowadził poszukiwania sztandarów wrześniowych i jest autorem wielu publikacji historycznych, a także posiada stopień pułkownika rezerwy i jest doktorem nauk medycznych.
  • Krzysztof Łaziuk, członek stowarzyszenia Colegium Suprasliense, współinicjator ekshumacji powstańców listopadowych w Kopnej Górze

Przez lata Członkiem Honorowym Stowarzyszenia byli Świętej Pamięci!

  • Dr Izabella Galicka, wybitny historyk sztuki, znawca mazowieckich zabytków, autorka wielu prac naukowych oraz aktywnego wykładowcy akademickiego, alpinistka. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Dziale Dokumentacji Naukowej, a następnie przez wiele lat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN) jako inwentaryzator i redaktor Katalogu Zabytków Sztuki dawnego województwa warszawskiego. Autorka wielu opracowań, książek i artykułów naukowych z dziedziny historii sztuki, architektury i urbanistyki. Od 1992 r. była wykładowcą historii sztuki w Europejskiej Akademii Sztuk. Wspólnie z Hanną Sygietyńską odkryła jedyny w Polsce obraz El Greca, wyobrażający Św. Franciszka (obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach), za co otrzymały z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyże Oficerskie Odrodzenia Polski. Izabella Galicka była córką prof. Karola Mikulskiego, bohatera „Szpitala przemienienia”, jednej z najlepszych książek Stanisława Lema. Prof. Mikulski sprzeciwił się rozkazowi niemieckich okupantów, żądających od szpitala psychiatrycznego w Gostyninie, listy chorych, którzy mają być przygotowani do eksterminacji. Swój sprzeciw psychiatra zamanifestował popełniając samobójstwo.
  • Henryk Smętkowski, pasjonata historii, poszukiwacz, znawca tematyki wojennej, konstruktor legendarnego wykrywacza metali, tzw. „Smętka”, dzięki któremu swoją pasje realizowały całe pokolenia detektorystów. Henryk Smętkowski opracowywał nową wersję tego detektora. Nie zdążył jej wprowadzić na rynek…
  • Leszek Wilgat, jeden z najstarszych w Polsce poszukiwaczy, który szukał na terenie pobojowiska grochowskiego w latach 79-81; wspólnie z Henrykiem Smętowskim znaleźli sztandar 59 pułku piechoty.