Byliśmy z Redutą Ordona niemal codziennie od 2010 r. Udało się! - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Byliśmy z Redutą Ordona niemal codziennie od 2010 r. Udało się!

Najpierw pomagając archeologom; później walcząc o wpis do rejestru zabytków i nagłaśniając sprawę mickiewiczowskiego szańca w mediach, MSHE od początku broniło zachowania Dzieła Nr 54, dlatego też byliśmy współzałożycielami Komitetu Zachowania Reduty Ordona. Dzisiaj po latach niszczenia fortyfikacji, Mazowiecki Konserwator Zabytków wpisał „zlokalizowaną archeologicznie legendę” do rejestru zabytków. Dziękujemy wszystkim za podpisywanie Apelu w tej sprawie oraz Adrianowi Kłosowi z MSHE za pilotaż całego przedsięwzięcia w Internecie.

Czytaj więcej: http://www.redutaordona.pl/drodzy-przyjaciele-reduty-ordona/

Fot. Robert Mrowiec

Dodaj komentarz

Post Navigation