Robert Wyrostkiewicz, Autor w serwisie Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

Author Archives: Robert Wyrostkiewicz

2021: Wzięliśmy udział w badaniach nad ustaleniem miejsca bitwy pod Płowcami

badania nad ustaleniem miejsca bitwy pod Płowcami

We wrześniu 2021 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w pracach badawczych w województwie kujawsko-pomorskim, które odbywały się pod patronatem…

Exploratorzy.pl w TVP o zabytkach, poszukiwaniach, kolekcjonerstwie…

Nasi Członkowie ponownie gościli w materiale prasowym i studio TVP Kuriera Mazowieckiego. Mówiliśmy o poszukiwaniach, archeologii, pasji i trudności z…

Walne Zgromadzenie MSHE AD 2017

3 marca 2017 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków MSHE wybrano władze Stowarzyszenia w składzie:

Redaktorzy rosyjskiej „Archeologii Wojennej” i MSHE

W najnowszym numerze rosyjskiej „Archeologii Wojennej” ukazał się artykuł dokumentujący odkrycia naszego Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Sakwa. Redaktorzy „Archeologii Wojennej” pofatygowali…

MSHE w TVP Historia: Odkrycie w Siemiatyczach

Równo 6 lat temu, na pierwszych naszych poszukiwaniach na mocy decyzji konserwatora zabytków, badaliśmy pole walki na Olszynce Grochowskiej. Naszą…

Konferencja pod patronatem Ministra Kultury i LWKZ: Prezes MSHE o muzealnictwie prywatnym

Prezes MSHE 12 grudnia 2016 r. przedstawił na konferencji w Zielonej Górze perspektywy prawne i praktyczne w obszarze muzealnictwa prywatnego…

MSHE o zabytkach z okresu wpływów rzymskich na Mazowszu

Liczące niespełna 2000 lat zabytki pokazaliśmy w Kurierze Mazowieckim TVP.

MSHE na nadzorze archeologicznym w Żelechowie

Dzięki współpracy z archeologami podczas nadzoru archeologicznego w Żelechowie udało się nam zdobyć nową wiedzę o prowadzeniu tego typu prac, dokumentacji…

MSHE i archeologia dla najmłodszych

Od narzędzi neolitycznych przez wczesne średniowiecze po hełmy z czasów II wojny światowej – z taką paletą eksponatów z Muzeum…

Odnaleziony i ekshumowany przez MSHE żołnierz został pochowany

25.10.2016 r. o godz. 10.00 na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zostali pochowani…

MSHE oraz odkrycie tajemniczych krypt i grobów

Poprzedzona roczną kwerendą akcja poszukiwania krypt, trumien i sarkofagów, o których w źródłach pisanych ślad urywa się  1822 r. została…

MSHE w najnowszym „Odkrywcy”

Nasze Stowarzyszenie pojawia się w artykule poświęconym odkryciu szczątków niemieckiego samolotu Bf-110 na Mazowszu. Polecamy także felieton prezesa MSHE o…

MSHE na pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”

Delegacja MSHE wzięła udział w uroczystym pogrzebie w Gdańsku Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza. „Inki” i „Zagończyka” – dwójki Bohaterów, Żołnierzy…

Odkrył zabytek z duszą i zwrócił go wnuczce właściciela niezwykłego przedmiotu

Bycie poszukiwaczem, to nie tylko odnajdywanie starych przedmiotów i wrzucanie ich do szuflady. Serca poszukiwań nie zrozumie nikt, kto nie widział…

MSHE podczas warsztatów: poszukiwacze, archeolodzy, muzealnicy i konserwatorzy zabytków

W dniach 10-11.08.2016 w siedzibie wschowskiego muzeum miała miejsce Międzyregionalna Komisja Rekomendacyjna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze, przy…

MSHE przeprowadza ekshumację dowódcy plutony czołgów

21 lipca na mocy decyzji wojewody Mazowieckiego przeprowadziliśmy ekshumację szczątków żołnierza Armii Czerwonej, który zginął pod Okuniewem w bitwie pod…

Gramy w nogę…

Starzy i młodzi, czyli weterani z MSHE (młodzi duchem) vs. młodzież z Kampinosu – taki mecz (zwycięski) rozegraliśmy 29 lipca…

Prezes MSHE i dr Lewandowska o odpowiedzialnym detektoryzmie

„Odpowiedzialny detektoryzm i archeologia” – pod takim hasłem odbyła się 18 czerwca 2016 r. inicjatywa prelekcyjna połączona z debatą zorganizowana…

Wiceprezes MSHE przekazuje unikatowe znalezisko podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W obecności Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków czy Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej przekazaliśmy zabytek o wyjątkowej randze i stanowiący…

MSHE z TVP na tropie Hubala

Poszukiwania nie zawsze kończą sie sukcesem. Tym razem jednak naprawdę dotknęliśmy śladów życia i walki Hubala. Przez ostatnie dwie soboty…

Wizja lokalna MSHE w Forcie III Pomiechówek

MSHE za zgodą Agencji Mienia Wojskowego zwiedziło Fort III Pomiechówek dokonując przy okazji wizji lokalnej pod kątem planowanych prac badawczych…

MSHE na pogrzebie „Łupaszki”

Członkowie MSHE mieli zaszczyt wziąć udział w łódzkich oraz warszawskich uroczystościach pogrzebowych ppłk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W organizację pogrzebu, w…

MSHE na badaniach archeologicznych w Dębe Wielkie

W 2016 r. mamy przyjemność uczestniczyć w II sezonie prac archeologicznych prowadzonych przez archeologów Bożenę Bryńczak i Andrzeja Bryńczaka, Członków Honorowych…

MSHE zapowiada uroczystości w Dębe Wielkie w TVP i eksponuje zabytki z 1831 r.

Kilka zdjęć z obchodów 185. rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim, które mieliśmy przyjemność zapowiedzieć m.in. w TVP Kurierze Mazowieckim:

MSHE podczas kolejnej ekshumacji Żołnierzy Wyklętych

To już drugi grób w Zgórsku pod Kielcami, w sumie sześciu żołnierzy w bezimiennych mogiłach. To dla nas ważny moment…

Walne Zgromadzenie MSHE AD 2016

Podczas Walnego Zgromadzenia MSHE w dniu 5 marca 2016 r., które odbyło się w Państwowym Muzeum Etnograficznym wybrano skład Zarządu…

Wyjątkowe odkrycie powstańczej opaski i film o VII Obwodzie „Obroża” AK

W 2004 r. Tomek Fijałkowski, członek MSHE odnalazł m.in. opaskę powstańczą, która dała początek niezwykłej przyjaźni poszukiwacza i byłego dowódcy powstańczego plutonu…

Interwencja Poszukiwacza i MSHE: Mogiła powstańcza w Iganiach zabytkiem!

8 lutego 2016 r. podpisana została karta zabytku nieruchomego dla zabytków niewpisanych do rejestru zabytków dla „Mogiły Powstańców poległych w…

Jerzy Lichtarowicz, przedstawiciel Rodziny „Łupaszki” Członkiem Honorowym MSHE

– Czuję się zaszczycony mogąc zostać członkiem Waszego Stowarzyszenia. Gdybym mógł w czymś pomóc, to z wielką chęcią – powiedział nam…

TVP o interwencji MSHE w Kampinosie: cmentarzysko na polu ornym

Prawdopodobnie odkryliśmy dawne cmentarzysko przy nieistniejącym już kościele, o którym istnieją wzmianki już w późnym średniowieczu. 

Kości na polu: MSHE zgłasza konserwatorowi dawne cmentarzysko

Po zgłoszeniu dokonanym przez MSHE Rafałowi Nadolnemu, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, przedstawiciele MWKZ zapowiedzieli wizję lokalną w Kampinosie , gdzie…

Prezes MSHE rozmawia z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków o Reducie Ordona

21 grudnia odbyło się spotkanie poświęcone m.in. Reducie Ordona, a także ochronie zabytków na Mazowszu czy współpracy poszukiwaczy, archeologów i…

MWKZ i MSHE: Unikatowy zabytek z warszawskiego getta przekazany

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał 16 grudnia br. w depozyt do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, zabytek – identyfikator fabryczny…

MSHE na konferencji „Poszukiwacze i archeolodzy – możliwości współpracy”

Dzięki staraniom Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, wsparciu merytorycznemu Aliny Jaszewskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, zaangażowaniu Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiej Konserwator Zabytków, pod…

MSHE w grudniowym „Odkrywcy”

W grudniowym miesięczniku „Odkrywca” aż trzy artykuły, gdzie pojawia się MSHE: odkrycie cmentarzyska statków pod Twierdzą Modlin (inicjatywa kilku organizacji…

Ambasador Francji do MSHE

W odpowiedzi na kondolencje złożone na ręce Ambasadora Francji po zamachach w Paryżu Prezes MSHE otrzymał odpowiedź od JE Ambasadora,…

Dyrektor PMA odpowiada ws. publikacji PDF nt. badań na Reducie Ordona

Dr. Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odpowiada na prośbę Roberta Wita Wyrostkiewicza, przedstawiciela Komitetu Zachowania Reduty Ordona…

MWKZ o odkryciu MSHE: Ciekawe znalezisko w Twierdzy Modlin

Niski stan rzeki Narew odsłonił przy zabytkowym spichlerzu w Twierdzy Modlin hełm z grzebieniem w kształcie smoka. Za zgodą Mazowieckiego…

Byliśmy z Redutą Ordona niemal codziennie od 2010 r. Udało się!

Najpierw pomagając archeologom; później walcząc o wpis do rejestru zabytków i nagłaśniając sprawę mickiewiczowskiego szańca w mediach, MSHE od początku…

Dębe Wielkie: Odkrywamy z archeologami dwór z czasów Powstania Listopadowego

Więcej o pracach archeologicznych w Dębe Wielkie i udziale MSHE w materiale TVP:

MSHE i Detektorysci.pl pomogli przy ekshumacji ofiar komunizmu

Od 5 października bierzemy udział w pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych pod Ostrołęką wspierając Fundację Niezłomni, a także współpracujących z nią…

Cmentarzysko statków odnalezione przy Twierdzy Modlin

Mają od kilku do kilkunastu metrów, mogą pochodzić z przełomu XIX-XX-wieku i są prawdziwymi „perełkami” dla pasjonatów historii – u…

SNAP i MSHE badają XIX parostatek. Relacja TV

Ekstremalnie niski stan wody w Bugu umożliwił wykonanie prac pozwalających na wydobycie części urządzeń i zabytków ruchomych oraz ocenę stanu…

Historyk z MSHE: Odkryty statek na Bugu to parostatek z I Wojny Światowej

W roku 2014 Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” jako partner Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Odział w Warszawie wspólnie prowadziło akcję badawczą…

Odkrycia MSHE w pałacu w Falentach i na pobojowisku Bitwy pod Raszynem

Trwają wciąż badania poszukiwawcze z nadzorem archeologicznym, które prowadzimy w gminie Raszyn. Wydaje się, że odkryliśmy naszą wymarzoną kapsułę czasu…

Członek MSHE i założyciel Buttonarium.eu dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii

Miło nam poinformować, że nasz stowarzyszeniowy Kolega, znany w środowisku pasjonatów historii jako „rwb”, a tak na prawdę dr inż….

Pogrzeb Jadwigi Czemodurow ps. „Zielona”

23 kwietnia MSHE wzięło udział w pogrzebie Pani Jadwigi Czemodurow pseudonim „Zielona”, żołnierza ZWZ i AK obwodu „Skowronek”.

Odkrycie butli gazowych z I wojny. MSHE: „To nie jest złom”

Kiedy pani Irena Bilska z Fundacji Piękny Dom 25 marca zauważyła duży wykop z porozrzucanymi obok zardzewiałymi pojemnikami nic nie…

Andrzej Pilecki, syn Rotmistrza Witolda Pileckiego Członkiem Honorowym MSHE

Mamy przyjemność poinformować, że 17 lutego 2015 r. Andrzej Pilecki, wielki patriota i zarazem syn Rotmistrza Witolda Pileckiego został formalnie…

MSHE na pogrzebie Żołnierzy Wyklętych w Orłowie

15 lutego MSHE złożyło wieniec na grobie dziewięciu żołnierzy III Wileńskiej Brygady NZW, którzy zginęli w 1946 r. w walce…

Tropem „Żołnierzy Wyklętych”: MSHE podczas ekshumacji na Powązkach

4 lutego 2015 r. MSHE wzięło udział w ekshumacji na Starych Powązkach w Warszawie mającej na celu pobranie materiału genetycznego…

Carski rok 2014 w MSHE

Poza inicjatywą eksploracyjną dotyczącą carskiej studni w warszawskim Forcie Traugutta MSHE przez wiele miesięcy poszukiwało na poligonie wojskowym (położonym pomiędzy Warszawą…

Exploratorzy.pl partnerem SNAP w Dolinie Dolnego Bugu

27 października Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie poinformowało o efektach prac badawczych prowadzonych przez SNAP z udziałem MSHE…

MSHE na wystawie „Krzyk Murów” w Willi Jasny Dom

5 października dzięki inicjatywie Fundacji Willa Jasny Dom zainaugurowana została wystawa „Krzyk Murów” poświęcona historii piwnic willi przy ul. Świerszcza…

MSHE: Trwa eksploracja carskiej studni w Forcie Traugutta

Nasze Stowarzyszenie powoli staje się organizacją ekspercką w zakresie studziennej, carskiej architektury. Po studni w Forcie Legionów i Forcie Sokolnickiego…

Medal Pro Memoria dla Członka MSHE

Z radością informujemy (chociaż z małym opóźnieniem), że nasz stowarzyszeniowy Przyjaciel, Robert Bauer, został odznaczony Medalem „Pro Memoria” przez Szefa…

MSHE apeluje do Ministra Kultury ws. mogiły w Kałuszynie

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” zainterweniowało u prof. Małgorzaty Omilanowskiej, nowej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie niedokończonych badań archeologicznych…

Odkryliśmy mogiłę Powstańców Styczniowych

Wszystko wskazuje na to, że 9 lipca odnaleźliśmy mogiłę Powstańców Styczniowych zmarłych podczas starć z zaborcą pod miejscowością Kuflew. Zgodnie…

Wystąpienie poseł Pawłowicz po interwencji MSHE

W związku z planowanym przeniesieniem zabytkowego krzyża w Kałuszynie i prawdopodobną możliwością zbezczeszczenia mogiły powstańców z okresu Powstania Styczniowego MSHE…

Powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona

Odkryta przez archeologów Reduta Ordona wciąż jest zagrożona. Planowana na terenie fortyfikacji zabudowa usługowa oraz brak wpisu do rejestru zabytków…

MSHE edukuje dzieci nt. poszukiwań i zabytków

To była przede wszystkim świetna zabawa! Dzieciaki aż piały z nadmiaru wrażeń i emocji. I dobrze. Wszak nutka poszukiwania skarbów…

Historia krzyża odnalezionego przez MSHE

18 czerwca 2014 roku w Kościele Garnizonowym w Wesołej odbyły się uroczystości związane z obchodami 150 rocznicy Powstania Styczniowego. W…

Dramatyczny Apel „Wizny” o ratunek dla Reduty Ordona!

„Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa chętnie buduje za publiczne pieniądze pomniki bolszewikom, ignoruje uroczystości pogrzebowe obrońców „odcinka Wizna”, ale…

Apel MSHE: Szukamy ofiary bezpieki!

Prawnuk szuka informacji o swoim pradziadku, majorze Postulce, ofierze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Taki apel i prośbę o pomoc…

Pogrzeb „Czwartaka” ekshumowanego przez MSHE

24 maja sprawowana była Msza święta polowa przed pomnikiem Mauzoleum w Ostrołęce w intencji żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką z 1831 roku. Była…

TVP o akcjach MSHE (Sulejówek, Okuniew, Zielonka)

Nasza ostatnia inicjatywa zakończyła się sukcesem. Odkryte zabytki, ciekawe wnioski historyczne, odnalezienie nieznanej mogiły… To wszystko relacjonowała prasa ogólnopolska i…

Pogrzeb „Czwartaka” w Ostrołęce

24 maja (sobota) podczas obchodów 183. rocznicy Bitwy pod Ostrołęką odbędzie się uroczyste pochowanie żołnierza 4 Pułku Piechoty Liniowej, którego…

Reduta Ordona na podium

Przedstawiciele MSHE wzięli udział w uroczystej Gali ogólnopolskiego Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2013 organizowanego przez Muzeum Historii Polski. W tym…

MSHE na Jarmarku Okuniewskim 2014

26 kwietnia po raz kolejny MSHE wzięło udział w Jarmarku Okuniewskim, imprezie, która rokrocznie stawia na tło historyczne dawnego miasta…

MSHE i „Grupa Łódź” zapraszają na „Rajd Arado”

W czasie II wojny światowej Dolny Śląsk, był terenem, na który Niemcy przenieśli dużą część swojego przemysłu zbrojeniowego oraz ośrodki…

MSHE wzięło udział w uroczystościach183. rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim

W minioną niedzielę żołnierze żandarmerii wojskowej, mieszkańcy gminy Dębe Wielkie oraz liczni goście uczcili 183. rocznicę Bitwy pod Dębem Wielkim….

Wystawa w 100. rocznicę Operacji Łódzkiej

W imieniu naszych Przyjaciół ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Grupa Łódź” serdecznie zapraszamy!

MSHE na carskim poligonie

„Exploratorzy.pl” przeszukują teren dawnego carskiego poligonu artyleryjskiego pod Sulejówkiem. Badania polegają na przeszukiwaniu terenu z użyciem wykrywaczy metali, eksploracji carskiej…

MSHE i Cichociemni w Sulejówku

„Drogi Cichociemnych” – w tym roku pod takim hasłem współorganizowaliśmy uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym w Sulejówku. Poza prelekcjami, występami artystycznymi,…

Walne Zgromadzenie i 4. urodziny MSHE

To już cztery lata… Ileż się działo przez ten czas. Inicjatywy, odkrycia, debaty, wystawy, interwencje, spotkania, integracje… a zwłaszcza narodziny…

„Newsweek Historia” o odkryciu MSHE

Newsweek

– Jedyną jak dotąd znaną w Polsce redutę powstańczą z 1863 r. odkryto właśnie pod wsią Drążdżewo na Mazowszu. Umocnienia…

Podziękowania SNAP dla MSHE

– W imieniu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie pragnę podziękować Panu oraz pozostałym członkom Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”…