2021: Wzięliśmy udział w badaniach nad ustaleniem miejsca bitwy pod Płowcami - Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy.pl

2021: Wzięliśmy udział w badaniach nad ustaleniem miejsca bitwy pod Płowcami

badania nad ustaleniem miejsca bitwy pod Płowcami

We wrześniu 2021 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w pracach badawczych w województwie kujawsko-pomorskim, które odbywały się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Celem badań było odnalezienie miejsca bitwy pod Płowcami z 1331 roku. Poszukiwania odbywały się na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wzięliśmy w nich udział na zaproszenie Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeologicznego „GAL”

– mówi Robert Wyrostkiewicz.

Badania zakończyły się odkryciem licznych zabytków ruchomych. Najstarsze pochodzą z okresu wpływów rzymskich. Obecnie są opracowywane i przechowywane w Muzeum Wojny i Pokoju (w organizacji).

 

Dodaj komentarz

Post Navigation